توانایی عوامل موثر در محیط کار

به زودی

توانایی اندازه گیری علامت گذاری و خط کشی قطعات کار

به زودی

 

توانایی برشکاری قطعات کار تاسیساتی

به زودی

 

توانایی سوهانکاری قطعات کار

به زودی

 

توانایی سوراخکاری قطعات کار و دیوار

به زودی

 

توانایی حدیده و قلاویز کاری قطعات

به زودی

 

توانایی جوشکاری گاز

به زودی

 

توانایی جوشکاری برق

به زودی

توانایی لوله کشی تاسیسات و خواندن نقشه های پکیج و حرارت مرکزی

به زودی

 

شناخت پکیج و توانایی نصب و راه اندازی و تشخیص عملکرد دودکش

به زودی

 

توانایی قطعه شناسی ، باز و بسته کردن قطعات و تست عملکرد آن ها

به زودی

توانایی عیب یابی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی

به زودی