توانایی عوامل موثر در محیط کار

آزمون تعمیرکار پکیج فصل 1

باعرض سلام

کاربر گرامی لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید. پایان آزمون نتیجه به شما داده میشود.

آزمون تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی فصل یک ((توانایی عوامل موثر در محیط کار))

توانایی اندازه گیری علامت گذاری و خط کشی قطعات کار

آزمون تعمیرکار پکیج فصل 2

باعرض سلام

کاربر گرامی لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید. پایان آزمون نتیجه به شما داده میشود.

آزمون تعمیرکار پکیج فصل 2 ((توانایی اندازه گیری علامت گذاری و خط کشی قطعات کار))

توانایی برشکاری قطعات کار تاسیساتی

آزمون تعمیرکار پکیج فصل 3

باعرض سلام

کاربر گرامی لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید. پایان آزمون نتیجه به شما داده میشود.

آزمون تعمیرکار پکیج فصل 3 ((توانایی برشکاری قطعات کار تاسیساتی))

توانایی سوهانکاری قطعات کار

آزمون تعمیرکار پکیج فصل 4

باعرض سلام

کاربر گرامی لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید. پایان آزمون نتیجه به شما داده میشود.

آزمون تعمیرکار پکیج فصل 4 ((توانایی سوهانکاری قطعات کار))