توانایی عوامل موثر در محیط کار

آزمون تعمیرکار آبگرمکن دیواری فصل 1

باعرض سلام

کاربر گرامی لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید. پایان آزمون نتیجه به شما داده میشود.

آزمون تعمیرکار آبگرمکن فصل یک (( توانایی عوامل موثر در محیط کار ))

توانایی خواندن نقشه های تاسیساتی آب سرد و گرم وگاز

آزمون تعمیرکار آبگرمکن دیواری فصل 2

باعرض سلام

کاربر گرامی لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید. پایان آزمون نتیجه به شما داده میشود.

آزمون تعمیرکار آبگرمکن فصل دوم (( توانایی خواندن نقشه های تاسیساتی آب سرد و گرم وگاز ))

توانایی فلز کاری مقدماتی

آزمون تعمیرکار آبگرمکن دیواری فصل 3

باعرض سلام

کاربر گرامی لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید. پایان آزمون نتیجه به شما داده میشود.

آزمون تعمیرکار آبگرمکن فصل سوم (( توانای فلز کاری مقدماتی ))